Klasyka inwestycji

KWIT Dochodowy
zysk w skali roku 7,5% do 9,5%
ZAINWESTUJ!

Klasyka inwestycji

KWIT Dochodowy
zysk w skali roku 7,5% do 9,5%
ZAINWESTUJ!

Klasyka inwestycji

KWIT Dochodowy
zysk w skali roku 7,5% do 9,5%
ZAINWESTUJ!

Klasyka inwestycji

KWIT Dochodowy
zysk w skali roku 7,5% do 9,5%
ZAINWESTUJ!

Do 12 sierpnia możesz zainwestować w KWIT Dochodowy Serii E21: 5E21; 20E21; 50E21.

Zarabiaj 7,5% – 9,5% w skali roku!

Krok po kroku:

1. Inwestujesz

2. Odbierasz zyski

3. Zwrot kapitału

Bezpieczeństwo Inwestycji

1.  Sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta o wartości 120% łącznej sumy cen weksli z danej serii.
2. Podstawą wierzytelności jest prawo własności środków trwałych, które leasingujemy.
3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora Zabezpieczeń.
4. Administrator Zabezpieczeń kontroluje realizację zobowiązań Emitenta z tytułu KWIT-ów Dochodowych.
5. KWIT-y Dochodowe przechowywane są w Depozycie Notarialnym.

Sprawdź więcej informacji nt. KWIT-u Dochodowego › TUTAJ

Zadzwoń

INFOLINIA:

+48 888 808 808

Lub wypełnij formularz

Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące KWIT-u Dochodowego znajdują się w propozycji nabycia, w tym w Regulaminie nabywania oraz w Ofercie nabycia Weksla/KWIT-u Dochodowego. Emitent przypomina, iż inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a inwestor powinien podejmować decyzje inwestycyjne z należytą starannością, w tym po zapoznaniu się z całością dokumentacji ofertowej. Niniejszy materiał nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie ani samoistnej oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu cywilnego. Materiał, oraz wszelkie załączone do niego pliki, jest przeznaczone tylko dla odbiorcy i może podlegać ochronie prawnej.