Zaznacz stronę

Kwit Dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

KWIT,

czyli Komercyjny Weksel Inwestycyjno-Terminowy

KWIT Dochodowy wyemitowano po raz pierwszy w Polsce 1994 roku. Jednak Commercial Papers, najwcześniej, bo w XIX wieku, pojawiły się na rynku amerykańskim.
W Polsce KWIT-y, czyli Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe mają już 26 lat.
Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe będące odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

W Polsce pierwszą emisję zorganizował warszawski oddział ING BANKU, ogłaszając w sierpniu 1994 roku rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. „Już podczas pierwszego dnia emisji ING Bank sprzedał 100% emisji pierwszego emitenta – PepsiCo.” (I. Zabielska, 1996).

Poza debiutantem jakim było PepsiCo, w 1994 roku na rynku znalazły się KWIT-y Lever Polska raz FIAT AUTO POLAND SA.

„Kolejnym Emitentem w 1995 roku było Elbrewery Company Limited. Media pisały wówczas: „KWIT na jasne pełne. Elbrewery Company Sp. z o.o. będzie kolejną polską firmą, która wyemituje Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y).” (GAZETA WYBORCZA)

 W 1996 roku. H. Cegielski SA.  zdecydował się wyemitować KWIT-y, by zdobyć pieniądze na zakup materiałów produkcyjnych. Cegielski wybrał wówczas Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, ponieważ były one tańsze od kredytu.

28 kwietnia 2015 roku oferta nabycia Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych złożona została przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Bardzo ciekawą emisję podobnego papieru wartościowego przeprowadziła ostatnio (wrzesień 2020 roku) Audax Renovables – grupa energetyczna zajmująca się zarówno wytwarzaniem, jak i sprzedażą energii elektrycznej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych – dokonała emisji weksli na sumę 65 mln euro. Popyt na weksle wyniósł 84 mln euro, co zmusiło spółkę do dokonania ich proporcjonalnego podziału i dystrybucji. (https://www.cire.pl/).

Obecnie dostępne serie Kwitu Dochodowego:

Seria L22

Poznaj nas:

Brewe, to spółka oferująca usługi leasingowe, finansowe oraz ubezpieczenia. Zespół tworzą managerowie od lat związani z rynkiem finansowym. Wspierają przedsiębiorców dedykowanymi rozwiązaniami leasingowymi i faktoringowymi.

Klienci razem z doradcami od BREWE  znajdują  optymalną dla siebie formę finansowania, a w konsekwencji zarabiają i tym samym budują wartość swojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy Partnerem w biznesie

Mamy doświadczenie:

TYLE LAT na rynku

Wartość spłaconych obligacji (w złotych)

Co nas charakteryzuje?

BIZNESOWE PODEJŚCIE

BREWE PLF, będąc niezależnym specjalistą, świadczącym swoim klientom usługi związane z leasingiem, faktoringiem i udzielaniem pożyczek jest przede wszystkim PARTNEREM W BIZNESIE SWOICH KLIENTÓW.
W pakiecie do oferty każdy Klient BREWE Leasing otrzymuje:

– gwarancję analizy sytuacji biznesowej w której się znajduje,

– indywidualne przygotowane rozwiązanie, dopasowane do potrzeb i pozwalające na poprawę płynności finansowej

– programy finansowania obejmujące swoim zasięgiem szerokie spektrum przedmiotów leasingu

 

BREWE PLF widzi Klienta przede wszystkim na podstawie jego pomysłu na biznes, a nie jego historii w BIK.

DIALOG

Pomysł na inwestycję w leasing, faktoring i wspólne zarabianie, pojawił się w BREWE z głębokiego przekonania, że pracując z Klientem można znaleźć więcej dobrych rozwiązań.

Komitet Inwestycyjny rozmawia o każdym projekcie finansowania. Historia każdego z nich omawiana jest podczas pracy analitycznej, a umowa o współpracy podpisywana z tymi Klientami, którzy mają dobry model biznesu i rokujący pomysł na realizację zamierzeń. Przyczynia się to do wypracowania zysku przedsiębiorstwa i pomaga w maksymalizacji zysku dla Inwestorów.

ELASTYCZNOŚĆ OFERTY

Dzięki indywidualnemu podejściu, a nie zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, tam, gdzie inni mówią NIE, BREWE szuka rozwiązań na TAK.

Elastyczność, to tutaj otwartość dla młodej działalności gospodarczej, nietypowego przedmiotu leasingu i nietypowej branży.

 

KWIT jest chroniony:

  1. Oświadczeniem Emitenta o dobrowolnym poddaniu się   egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. o wartości nie mniejszej niż 120% Cen Weksli z danej serii.
  2. Prawem własności środków trwałych, które finansujemy oraz zabezpieczeniem na majątku leasingobiorców i faktorantów.
  3. Nad realizacją wypłat z  tytułu weksla czuwa Administrator Zabezpieczenia,
  4. Administrator Zabezpieczenia daje możliwość przechowania KWIT-u Dochodowego w Depozycie Notarialnym.

Tak zarabiają z nami.

Zadzwoń

INFOLINIA:

+48 888 808 808

Lub wypełnij formularz

Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące KWIT-u Dochodowego znajdują się w propozycji nabycia, w tym w Regulaminie nabywania oraz w Ofercie nabycia Weksla/KWIT-u Dochodowego. Emitent przypomina, iż inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a inwestor powinien podejmować decyzje inwestycyjne z należytą starannością, w tym po zapoznaniu się z całością dokumentacji ofertowej. Niniejszy materiał nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie ani samoistnej oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu cywilnego. Materiał, oraz wszelkie załączone do niego pliki, jest przeznaczone tylko dla odbiorcy i może podlegać ochronie prawnej.