Zaznacz stronę

Kwit Dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Poznaj nas:

BREWE Leasing to spółka leasingowa, która od ponad 5 lat rozwija się razem z rynkiem usług finansowych. Nasz zespół tworzą managerowie średnio od 20 lat związani z rynkiem kapitałowym, finansowym oraz środowiskiem inwestorskim.

Łącząc pasje i doświadczenie inwestujemy razem z naszymi Klientami, z nimi zarabiamy i maksymalizujemy zysk, pomnażając kapitał. Tym samym budujemy wartość polskich przedsiębiorstw, poprawiamy ich płynność finansową oraz znajdujemy korzystne dla obydwu stron sposoby finansowania. Dokładnie badamy i analizujemy każdego partnera biznesowego. Poznajemy jego model biznesu oraz możliwości rozwoju i wypracowywania zysku. Przedsiębiorców wspierają dedykowane rozwiązania leasingowe i faktoringowe BREWE Leasing.

Jesteśmy Partnerem w biznesie

Mamy doświadczenie:

TYLE LAT na rynku

Wartość spłaconych obligacji (w złotych)

INWESTUJĄC – ZARABIASZ

MOŻESZ WYDAWAĆ I INWESTOWAĆ

Inwestycja!

Zarabiaj 7,5% – 9,5% w skali roku

KWIT Dochodowy,

czyli Komercyjny Weksel Inwestycyjno-Terminowy

KWIT Dochodowy wyemitowano po raz pierwszy w Polsce 1994 roku. Jednak Commercial Papers, najwcześniej, bo w XIX wieku, pojawiły się na rynku amerykańskim.
W Polsce KWIT-y, czyli Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe mają już 26 lat.
Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe będące odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

W Polsce pierwszą emisję zorganizował warszawski oddział ING BANKU, ogłaszając w sierpniu 1994 roku rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. „Już podczas pierwszego dnia emisji ING Bank sprzedał 100% emisji pierwszego emitenta – PepsiCo.” (I. Zabielska, 1996).

Poza debiutantem jakim było PepsiCo, w 1994 roku na rynku znalazły się KWIT-y Lever Polska raz FIAT AUTO POLAND SA.

„Kolejnym Emitentem w 1995 roku było Elbrewery Company Limited. Media pisały wówczas: „KWIT na jasne pełne. Elbrewery Company Sp. z o.o. będzie kolejną polską firmą, która wyemituje Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y).” (GAZETA WYBORCZA)

 W 1996 roku. H. Cegielski SA.  zdecydował się wyemitować KWIT-y, by zdobyć pieniądze na zakup materiałów produkcyjnych. Cegielski wybrał wówczas Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, ponieważ były one tańsze od kredytu.

28 kwietnia 2015 roku oferta nabycia Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych złożona została przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Bardzo ciekawą emisję podobnego papieru wartościowego przeprowadziła ostatnio (wrzesień 2020 roku) Audax Renovables – grupa energetyczna zajmująca się zarówno wytwarzaniem, jak i sprzedażą energii elektrycznej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych – dokonała emisji weksli na sumę 65 mln euro. Popyt na weksle wyniósł 84 mln euro, co zmusiło spółkę do dokonania ich proporcjonalnego podziału i dystrybucji. (https://www.cire.pl/).

 

Spółka BREWE Leasing reaktywowała w lipcu 2019 roku KWIT Dochodowy jako papier wartościowy.  Inwestycja w niego oparta jest na prawie wekslowym.

Do pobrania:

Co nas charakteryzuje?

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

Weksel BREWE Leasing jest zabezpieczony:

Sądowym Zastawem Rejestrowym na aktywach obrotowych BREWE Leasing o wartości 120 % weksla,

notarialnym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 ust 5 kpc.),

prawem własności BREWE Leasing do przedmiotu leasingu,

pośrednio na całym majątku Klienta leasingowego.

Administratorem Zabezpieczeń jest Kancelaria Adwokacka.

Depozytariuszem Weksla BREWE Leasing jest Kancelaria Notarialna.

BIZNESOWE PODEJŚCIE

BREWE Leasing, będąc niezależnym specjalistą, świadczącym swoim klientom usługi związane z leasingiem, faktoringiem i udzielaniem pożyczek jest przede wszystkim PARTNEREM W BIZNESIE SWOICH KLIENTÓW. W pakiecie do oferty każdy Klient BREWE Leasing otrzymuje: Indywidualne podejście, Gwarancje analizy sytuacji celem znalezienia rozwiązań i poprawy płynności firmy. Dla nietypowych rozwiązań powołane zostały PROGRAMY SPECJALISTYCZNE. BREWE Leasing widzi Klienta przede wszystkim na podstawie jego pomysłu na biznes, a nie jego historii w BIK.

DIALOG

Pomysł na inwestycję w leasing, faktoring i zarabianie na tym biznesie pojawił się w BREWE leasing z głębokiego przekonania, że pracując z Klientem można znaleźć więcej dobrych rozwiązań. Komitet Inwestycyjny rozmawia o każdym projekcie finansowania. Historia każdego z nich omawiana jest podczas pracy analitycznej, a umowa o współpracy podpisywana z tymi Klientami, którzy mają dobry model biznesu i rokujący pomysł na realizację zamierzeń. Przyczynia się to do wypracowania zysku przedsiębiorstwa i pomaga w maksymalizacji zysku dla Inwestorów.  

ELASTYCZNOŚĆ OFERTY

Dzięki indywidualnemu podejściu, a nie zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, tam, gdzie inni mówią NIE, BREWE Leasing szuka rozwiązań na TAK.

Elastyczność, to tutaj otwartość dla młodej działalności gospodarczej, nietypowego przedmiotu leasingu i nietypowej branży – PROGRAMY SPECJALISTYCZNE.

 

Zadzwoń

INFOLINIA:

+48 888 808 808

Lub wypełnij formularz:

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące KWIT-u Dochodowego znajdują się w propozycji nabycia, w tym w Regulaminie nabywania oraz w Ofercie nabycia Weksla/KWIT-u Dochodowego. Emitent przypomina, iż inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a inwestor powinien podejmować decyzje inwestycyjne z należytą starannością, w tym po zapoznaniu się z całością dokumentacji ofertowej. Niniejszy materiał nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie ani samoistnej oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu cywilnego. Materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki, jest przeznaczone tylko dla odbiorcy i może podlegać ochronie prawnej.