Zaznacz stronę

Zarabiaj z Nami na Leasingu i Faktoringu

 

Zainwestuj w KWIT Dochodowy i zyskaj

od 7,5 % – do 9,5 %*

*średni zysk w skali roku

Zostań w domu
i zarabiaj z Nami na
Leasingu i Faktoringu.

Bezpieczeństwo inwestycji

KWIT Dochodowy to – weksel własny zabezpieczony na zbiorze wierzytelności Emitenta o wartości 120 % łącznej sumy cen weksli z danej serii.

Bezobsługowość Projektu

Inwestor nie traci czasu na zarządzanie inwestycją, robią to za Niego zawodowcy z wieloletnim doświadczeniem.

Doświadczenie i odpowiedzialność

Inwestycja jest realizowana poprzez wykorzystanie starannie dobranego powtarzalnego modelu biznesu, który od 2015 roku przynosi zyski Naszym Partnerom.

Dlaczego KWIT Dochodowy jest bezpieczną inwestycją?

KWIT Dochodowy to Komercyjny Weksel Inwestycyjno Terminowy Emitowany jest w oparciu o ustawę Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 roku, które jest regulacją najstarszego papieru wartościowego w Polsce.
Tradycja mówi, że wystawcę KWIT-u jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

KWITY Dochodowe od strony prawnej są wekslami. Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie oznaczonej w dokumencie weksla osoby.

Wystawca poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc.

KWIT Dochodowy jest zabezpieczony w postaci zastawu rejestrowego w wysokości 120 % należności wekslowej.

Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa również Administrator Zastawu, a sam KWIT Dochodowy jest przechowywany w depozycie notarialnym.

Zainwestuj od 20 000zł

Poświęć od 18 miesięcy do 66 miesięcy

Żyj jak Rentier i ciesz się Zyskiem

Nie trać czasu na ryzykowne inwestycje

Zarabiaj

7,5% – 9,5%

w skali roku!

Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?

1. Kupujesz KWIT Dochodowy

2. My kupujemy przedmioty leasingu i podpisujemy umowy faktoringu

3. Wypłacamy ci kupony co kwartał

4. wykupujemy weksel –
w określonym w umowie terminie

PARTNER:

Kim jesteśmy?

Nazywam się Mariusz Gryziak, Od 2007 roku jestem przedsiębiorcą, inwestorem i entuzjastą działań na szeroko pojętym rynku usług finansowych. Przeszedłem wiele szkoleń z zakresu zarządzania majątkiem osobistym, funkcjonowania rynków kapitałowych oraz sukcesji. W 2019 roku zrobiłem kurs maklerski, ponieważ moim celem jest stały rozwój kompetencji.

Filozofię mojego działania i doświadczeń przekładam na rozwój spółki Black Tiger Investments. Miejsca, które jest bliskie ludziom poszukującym samorealizacji i bezpieczeństwa finansowego na każdym etapie swojego życia. Drogę jaką mamy przed Nami określę mianem przygody.

Wiem, że dzięki żelaznym zasadom jesteśmy w stanie panować nad zmianami jakie niesie los.

Uważam, że musimy być przygotowani na różne scenariusze i nie wykluczać niczego.

Jako inwestor szukam stabilizacji dochodów i bezpieczeństwa. Polecam tylko te rozwiązania, w które jestem sam zaangażowany.

Dlatego ustaliłem kilka zasad doboru inwestycji :

1. krótki termin,
2. realny funkcjonujący biznes,
3. relatywnie wysoka stopa zwrotu,
4. zdrowy rozsądek.

Te warunki spełnia również KWIT Dochodowy, który polecam.

Black Tiger Investments sp. z o.o. to miejsce skupiające ludzi, którzy w drodze przez meandry rozwiązań finansowych, szukają swojej enklawy.

„W drodze do finansowej niezależności, bez niespodzianek.” – to Nasze motto.

Mariusz Gryziak, Prezes Zarządu

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę inwestycji:

7 + 3 =