Zaznacz stronę

Kwit Dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Kwit dochodowy

Klasyka inwestycji

Obecnie dostępne serie Kwitu Dochodowego:

Zarabiaj 7,5% – 9,5% w skali roku!

Krok po kroku:

1. Inwestujesz

2. Odbierasz zyski

3. Zwrot kapitału

Bezpieczeństwo Inwestycji

1. Sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta
o wartości 120% łącznej sumy cen weksli z danej serii.

2. Podstawą wierzytelności są umowy leasingowe i faktoringowe, a w ślad za nimi prawo własności środków trwałych oraz zabezpieczenie na majątku leasingobiorcy i faktoranta.

3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora Zastawu.

4. Administrator Zastawu czuwa też nad bezpieczeństwem wypłat z tytułu KWIT-u Dochodowego.

5. Administrator Zastawu daje możliwość przechowania KWIT-u Dochodowego w Depozycie Notarialnym.

Do pobrania:

Sprawdź więcej informacji nt. KWIT-u Dochodowego › TUTAJ

Zadzwoń

INFOLINIA:

+48 888 808 808

Lub wypełnij formularz

Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące KWIT-u Dochodowego znajdują się w propozycji nabycia, w tym w Regulaminie nabywania oraz w Ofercie nabycia Weksla/KWIT-u Dochodowego. Emitent przypomina, iż inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a inwestor powinien podejmować decyzje inwestycyjne z należytą starannością, w tym po zapoznaniu się z całością dokumentacji ofertowej. Niniejszy materiał nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie ani samoistnej oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu cywilnego. Materiał, oraz wszelkie załączone do niego pliki, jest przeznaczone tylko dla odbiorcy i może podlegać ochronie prawnej.